facebook

ДепартаментАнтропология

Актуално

dsc0084-copy_678x410_crop_478b24840a
18.05.2019 14:40

Семинар „Изнасяне на курс по методика на чуждоезиковото обучение в партньорския университет КазГЮИУ, Казахстан“

Корпус 2, Зала 107

Организатор:
департамент „Антропология“

Водещ:
гл. ас. д-р Мария Нейкова

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ

Семинарът ще запознае участниците с проведения в партньорския университет КазГЮИУ, Казахстан, курс по методика на чуждоезиковото обучение, по време на който пред студенти, университетски преподаватели и учители от страната се представиха съвременните тенденции в областта на методиката на преподаване на английски език като чужд и на специализиран английски език, както и формите на електронно обучение, широко застъпени в обучителния процес в НБУ.