facebook

ДепартаментАнтропология

Актуално

books1_678x410_crop_478b24840a
13.05.2021 16:20

Споровете за Самуилова България (България, Северна Македония, Сърбия)

В рамките на семинар „Антропологични четения“

Moodle: провежда се в страницата на семинар „Антропологични четения“

Организатор:

департамент „Антропология“

Водещ:
проф. Румен Даскалов, д.н.

Модератор:
доц. д-р Ирена Бокова

Участници:
изследователи, преподаватели, студенти

Историческото познание е важен елемент от конструирането на националния разказ във всяка държава и отразява политически, културни, икономически и социални аспекти в начини на живот. Историческото познание и неговите интерпретации разкриват конфликти, моменти на напрежение или промени в отношенията на национално и международно равнище.

Проф. Румен Даскалов, д.н., е утвърден изследовател по проблемите на Балканите, ръководител на международни проекти с историческа насоченост, автор на множество книги и статии на български и на английски по история и историческо развитие на България и на Балканите, водещ изследовател и преподавател в НБУ.