facebook

ДепартаментАнтропология

Щатни

проф. д.н. Румен Даскалов

проф. д.н. Румен Даскалов

проф. д-р Васил Гарнизов

проф. д-р Васил Гарнизов

проф. д-р Магдалена Елчинова

проф. д-р Магдалена Елчинова

проф. д-р Пламен Бочков

проф. д-р Пламен Бочков

доц. д-р Евгения Благоева

доц. д-р Евгения Благоева

доц. д-р Ирена Бокова

доц. д-р Ирена Бокова

доц. д-р Стефан Дечев

доц. д-р Стефан Дечев

гл. ас. д-р Невена Димова

гл. ас. д-р Невена Димова

д-р Любомира Вълчева-Нъндлол

д-р Любомира Вълчева-Нъндлол