facebook

ДепартаментАнтропология

Конференции и школи

Департамент „Антропология“ отбеляза 30 години от създаването си с национална научна конференция с тема „Антропологията пред предизвикателствата на ХХI век“ на 12 май 2023 г. Департаментът е създаден през 1991 г., но поради особената ситуация по време на епидемията Ковид-19, събитието беше отложено.

Конференцията беше приветствана с музикален поздрав от департамент „Музика“, а встъпителни думи казаха проф. Веселин Методиев и проф. Васил Гарнизов.

На поканата се отзоваха преподаватели и изследователи от НБУ, ПУ „Паисий Хилендарски“, БАН, музеи. Участниците в конференцията споделиха изследвания, теренни проучвания и наблюдения по общирната проблематика на предизвикателствата на ХХI век пред антропологията, етнологията, фолклористиката, както и в по-широкия контекст на социалните науки за човека, изкуствата и творческите индустрии, комуникациите и езиковата сфера. Беше дискутиран и опита в образователните програми по антропология, етнология и социалните науки за човека, в преподаването и привличането на млади хора към университетската среда, в популяризиране и споделяне на резултати от антропологичните изследвания пред широка публика.

Беше дискутиран и опита в образователните програми по антропология, етнология и социалните науки за човека, в преподаването и привличането на млади хора към университетската среда, в популяризиране и споделяне на резултати от антропологичните изследвания пред широка публика.

Контекстът са културите – разбирани като начин на живот и техните трансформации и динамика на развитие в резултат от глобални кризи, миграции в техните разнообразни форми и типология, нови икономически отношения и субекти, променени отношения с миналото и неговата инструментализация с ранообразни функции, „новите“ заплахи като епидемии, военни конфликти и много други.

Конференцията продължи с визуален разказ „Департамент „Антропология“ – лица и събития“ и среща с алумни с обещание за нови и по-чести срещи.

Предстои издаване на сборник с текстове от конференцията.

Плакатът, поканата и програмата са изработени от гл. ас- д-р Ст. Бунджулов безвъзмездно.