ДепартаментАнтропология

Разработени учебни програми

 

Бакалавърски програми

Антропология

 

Майнър програми (втора специалност) 


Антропология
 

Етнология на България

Етнология на България (на английски език)

 

Магистърски програми

 

Визуална антропология

Културен туризъм

Културна и социална антропология

 

Докторски програми

 

Антропология