ДепартаментАнтропология

Доц. д-р Васил Гарнизов

Доц. д-р Васил Гарнизов

e-mail: vgarnizov@nbu.bg

Академична длъжност:  доцент

 

Научна степен: д-р

 

 

Основни изследователски интереси в областта на: Антропология, Политическа антропология, Антропология на околната среда, Антропология на Черноморието

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: регионално развитие, местно развитие, регионална политика, градско развитие, структурни фондове на ЕС, Оперативна програма “Регионално развитие”

 

Възможности за експертиза в областта на: регионално развитие, местно развитие, регионална политика, градско развитие, структурни фондове на ЕС, Оперативна програма “Регионално развитие”

 

Преподавателски интереси в областта на: Антропология, Политическа антропология, Икономическа антропология, Антропология на околната среда, Антропология на Черноморието

 

Образование (къде е получено):

Висше образование: СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по българска филология и специалист по български език и литература, 1983;

Доктор по Фолклористика: Институт за фолклор – БАН, ВАК 1995

 

Участие в национални и международни проекти:

Изследователски проект  „Общество и околна среда” , реализиран с подкрепата на Фонда за стратегическо развитие на НБУ, 2007-2011, ФСР НБУ

За едни отпадък, за друг – ресурс (съвместно с Пламен Бочков и студенти), 2007, Бакалавърски факултет

Състояние на обществото 2.  2006,  Институт «Отворено общество” – София

Indicators for monitoring and evaluation of the Operational programme for regional development, 2005-2006, МРРБ

3. Midterm Framework Investment Programme and related Project Fiches to be financed under operation 3.1 of OPRD 2007-2013, 2008, Държавна агенция по туризъм

“Привличане на креативното знание: конкурентноспособността на европейските градски райони в разширения Съюз.”(ACRE).  Приоритет 7 – „Граждани и управление в обществото, основано върху знание”, 2006-2010, Шеста рамкова програма на ЕС, договор №028270

Оценка на капацитета на неправителствените организации и бизнеса за участие в усвояването на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС , 2006, UNDP

Оценка на капацитета на общините и областите за участие в усвояването на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС , 2006, UNDP

Етнографията и фолклористиката в Източна Европа, 2006, Хале, Институт Макс Планк по социална антропология,

Преподаването на антропология на Балканите и Черноморието днес,  2006, HESP

“Преподаването на социология в пост-комунистически и интердисциплинарен контекст”, 2006, HESP

“Support for preparing good quality strategic documents, promotion of partnership and cooperation and assistance for project development capacity, 2006-2007, Phare BG2004/016-711.11.02. Phase 1

“TA to design and preparation of project pipeline under the Bulgaria - Turkey 2007-2013 CBC programme”, 2007-2008, Phare BG 2005/017-453.03.01-02:

Creating project pipeline for SF applications - Project Generation Facility – Elaboration of ERDF project proposals – short-term expert for elaboration of the Midterm Action Plan for Strengthening the Capacity of OPRD Beneficiaries, 2008, Phare BG2005/017-353.10.03, Phase 2

Revision of Assessment Methodology for Municipal Absorption Capacities – revision, amendment and further development of some parts of the User Guide. Methodology for the Assessment of Capacity of Municipalities in Turkey & the Western Balkans to absorb EU IPA funding (including Annex 1. Municipal IPA Absorption Capacity Assessment Questions ), 2008, UNDP

“Elaboration of OPRD 2007-2013 Evaluation Plan”, 2009, BG161PO001/5-01/2008-007:

“Strengthening capacity of the Managing Authority of the Operational Program Regional Development 2007-2013”, 2009, BG161PO001-5-01-2008-002

Development of Model Terms of Reference and Methodological Guidelines for Conducting a Midterm Evaluation of the District Development Strategies to Support MRDPW in Integration of Global Environmental Issues in Strategic Planning Documents, 2010, UNDP

 

По-важни публикации:

V. Garnizov. The Debate between folklorists and ethnographers in Bulgaria (1975-1985) in Chris Han (Ed.) Studying people in people’s democracies. Vol. 2,  Lit Verlage, Berlin, (Max Plank Institute for social anthropology, Halle), 2008, 157-76

B. Lange, M. Pradel Miquel and V. Garnizov “New Governance, New Geographic Scales, New Institutional Settings”, In Making Competitive Cities. Sako Musterd and Alan Murie (eds.); Oxford: Wiley-Blackwell; 2010. ISBN 978-1-4051-9415-0; 360 p.

E. Daynov, V.Garnizov and I. Nachev. „Policies and strategies in Sofia. How to enhance the city’s competitiveness“, ACRE report WP10.10. Amsterdam: AISSR, 2010.

E. Daynov, V. Garnizov and M. PanchevaThe Sofa model: creating out of chaos- Pathways to creative and knowledge-based regions. The Sofa model: creating out of chaos, AMIDS, University of Amsterdam, Amsterdam, (ACRE report 2.10), 98, 2007.

V. Garnizov. „Status and trends in the capacity of OPRD beneficiaries“, Garnizov (Ed.). Midterm Action Plan for Strengthening the Capacity of OPRD Beneficiaries. Operational Manual. Ministry of Regional Development and Public Works, Sofia, (Supported by EU -EuropeAid/122660/D/SER/BG), 13-58, 2008.

В. Гарнизов „Антропологът, теренът, развитието“, в Ловци на умове, т. 4, М. Елчинова, И. Бокова (съст.), НБУ, София, 2011, 21-35.

В. Гарнизов „Консенсус, фрустрация и политически радикалъзим“, в Състояние на обществото, т. 3., изд. Институт «Отворено общество», 2008,  112-143.

В. Гарнизов, Цвете Лазова „Предговор“, в Ловци на умове. Лекции по антропология, т. 3, Гарнизов, Цв. Лазова (Съст.), НБУ, София, 2008, 6-11.

В. Гарнизов „От екодетерминизъм към нови екологии“, в Ловци на умове, т. 3, София, Гарнизов, Цв. Лазова (Съст.), НБУ, София, 2008, 11-44.

В. Гарнизов „Местна власт и местен празник: социално и политическо лидерство“, Годишник на Департамент „Антропология” – 2012. Културни наследства – политически залози и реконструиране на територии, НБУ, София, 2014, достъпно на http://ebox.nbu.bg/ant14/view_lesson.php?id=23

В. Гарнизов „Великден в с. Лесичово, Пазарджишко“, Годишник на Департамент „Антропология” – 2012. Културни наследства – политически залози и реконструиране на територии, НБУ, София, 2014, достъпно на http://ebox.nbu.bg/ant14/view_lesson.php?id=23

В. Гарнизов „Йордановден в Калофер“, Годишник на Департамент „Антропология” – 2012. Културни наследства – политически залози и реконструиране на територии, НБУ, София, 2014, достъпно на http://ebox.nbu.bg/ant14/view_lesson.php?id=23

В. Гарнизов “Здравеопазване”, “Регионално развитие” в “Миграция и демография”, Национална сигурност в България: рискове до 2020-2025, изд. Фондация РискМонитор, София, 2013, с. 40-46.

V. Garnisov „La revolte des etudiants et l’occupation de l’Universite de Sofi a. La topographie – lieux et acteurs. Le printemps bulgare en images“ in Divinatio No. 37, MHSN, p.25, 2013.

В. Гарнизов „Невъзможният дебат между улица и власт“, в #Протестът, 449-451, 2014

В. Гарнизов, Л. Христов. Двуезичен каталог на авторска фотографска изложба"През граници. Accross borders", НБУ,София, 2014.

В. Гарнизов, И. Начев, Л. Стефанов „Препоръки за устойчивост на гражданската активност“, CSP, София, 2014, достъпно на http://csp-sofia.org/sac/wp-content/uploads/2014/09/Doklad-Deinost1.pdf

В. Гарнизов „Сурва в Чепино“ в Сборник с научни публикации – том 1, по проект № BG051PO001-3.3.06-00-0060-C0001, изд. НБУ, София, 2015, 49-120.

В. Гарнизов, И. Бокова. „Гражданското общество между протест и политики: мониторинг на натрупания опит при изработването и прилагането на политики“, CSP, София, 2015, достъпно на - http://csp-sofia.org/sac/category/публикации/

В. Гарнизов. Фотоизложба „Горещи репортажи от Орлов мост. Между антропологията и фотожурналистиката”, автор: доц. д-р Васил Гарнизов, Галерия „Личното пространство”, 11-19 юни 2012 г.

В. Гарнизов, Л. Христов. Фотоизложба "През границите", София, в Българска търговско-промишлена палата, 12 юни 2014 г.; гр. Одрин, Турция, 27.08.2014 г..

В. Гарнизов Фотоизложба „Геометрия на тялото“ София, Галерия „Индустриална 11“, юни 2015

В. Гарнизов.Фотоизложба „Diversity without borders“, Брюксел, Европейски парламент, юли 2015I. Nachev.) 978-1-4051-9415-0;  360 p.

 

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.): член на Европейска асоциация по социална антропология