facebook

ДепартаментАнтропология

Антропологични изследвания - Град и мобилност; Том VII / Съставител: Ирена Бокова, НБУ, София, 2009

ant7-1_184x250_fit_478b24840a

Антропологични изследвания - Град и мобилност; Том VII / Съставител: Ирена Бокова, НБУ, София, 2009

Сборник

Сборници

СЪДЪРЖАНИЕ

Градът - конструиране на територии

Ирена Бокова -Градско и селско - случаят „село сателит"

Евгения Кръстева-Благоева - Виладжийската култура в България: селско-градски измерения

Росица Генчева Как да мислим постсоциалистическата вътрешна миграция в България (1989-2006)

Локалното - изобретяване на специфики

Ариф Дирлик - Глобализация, местна принадлежност и политики на мястото

Тина Пенева - Колкото по-скъпо, толкова по-вкусно: изобретяването на японското говеждо месо

Николай Вуков, Миглена Иванова - Хранителни названия и регионални идентичности в сборниците с кулинарни рецепти след 1990 г. в България

Теренът - интегриране на изследователския обект

Магдалена Елчинова - Ролята на етническата църква в имиграция (по примера с българската общност в Чикаго)

Венцислав Джамбазов - Провеждане на уеб базирани анкетни проучвания

Невена Димова - Политиката на постсоциализма в Република Македония през деветдесетте години на XX век. Из история на идеите

Цвете Лазова- Историческият конструктивизъм: употреби на миналото и опитът на гърците Студентски изследвания

Христо Ценов- Локални икономически стратегии в сферата на труда - между социализма и постсоциализма (опитът от р. Гоце Делчев)

Елена Арабаджийска - Образът на автора в учебника „Литература за 9 клас на общообразователните трудово-политехнически училища" от 1977 г.