facebook

ДепартаментАнтропология

Антропологични изследвания: Т. 1 / Състав. Пламен Бочков. - София: Яр, 2000

ant-izsl-1_184x250_fit_478b24840a

Антропологични изследвания: Т. 1 / Състав. Пламен Бочков. - София: Яр, 2000

Сборници

Департамент "Антропология" издава свой годишник със заглавие "Антропологични изследвания" през 2000 г. под съставителството на доц. д-р Пламен Бочков, ръководител на департамента. Редакционната колегия на изданието се ръководи от проф. Богдан Богданов, д.н., Председател на Настоятелството на НБУ. В редакционната колегия влизат още доц. д-р Цвете Лазова, доц. д-р Иван Касабов, д-р Вероника Азарова. Годишникът включва материали с антропологична тематика в различни области - историческа антропология, религия и идентичност, антропология и фолклор, теренна антропология. Авторите са членове на департамента и преподаватели в бакалавърските и базовите програми на НБУ. Статиите са пряко свързани с изследователската работа на авторите, резултатте от проекти и теренните проучвания.