facebook

ДепартаментАнтропология

Антропологични изследвания, т. 2. Сборник./Съставител: Цвете Лазова, НБУ, София, 2001

si-php_184x250_fit_478b24840a

Антропологични изследвания, т. 2. Сборник./Съставител: Цвете Лазова, НБУ, София, 2001

Сборници

Вторият том на "Антропологични изследвания" излезе през 2001 г. под съставителството на доц. д-р Цвете Лазова, директор на базова програма "Антропология". В него вече публикуват и изследователи от чужбина - проф. Мишел Ротенберг, гост-лектор на семинара на департамента "Антропологични четения", от Университета за науки и технология - Лил, Франция. Представени са и части от дипломните разработки на две студентки, завършили успешно бакалавърски програми в НБУ - Добринка Вълкова и Дафина Дичева. Значителен дял от публикациите във втория том на годишника е посветен на методите, използвани в антропологичните изследвания. В този контекст са реализирани темите върху Омировата проблематика, религията, градската антропология и антропологията на езика.