facebook

ДепартаментАнтропология

Антропологични изследвания, т. 3. Сборник./Съставител: Магдалена Елчинова, НБУ, София, 2002.

si-php_184x250_fit_478b24840a

Антропологични изследвания, т. 3. Сборник./Съставител: Магдалена Елчинова, НБУ, София, 2002.

Сборници

В разделите “Идентичности: конструкции и образи”, “Светове на границата”, “Методологически алтернативи”, “Етнографски ракурси”, “Антропология и психоанализа” и “Студентско творчество” се обединяват многообразни антропологични изследвания за другостта – погледната през пътя на Балканите, периферните култури – в младежките жизнени светове на едно изолирано мюсюлманско село, празничността – като голям карнавал на различни етноси и култури, междуетническите взаимодействия като възможни, религията и като етническа идентичност и др.