facebook

ДепартаментАнтропология

Антропологични изследвания. Том V./Съставител: Цвете Лазова. НБУ, София, 2004

ant-izsl-5_184x250_fit_478b24840a

Антропологични изследвания. Том V./Съставител: Цвете Лазова. НБУ, София, 2004

Сборници

В книгата са публикувани изследвания, проблематизиращи историята и смисъла на определени форми на социалност, значими за промяната в културата. Текстовете са организирани, така че да бъдат представени водещите съвременни идеи в антропологията, резултатите от изследователски проекти, студентските изследователи. Текстовете разглеждат антропологията на Роже Бастид и Жорж Батай, смъртта и виталността на паметниците от социалистическото минало, консумацията при социализма, митът за Европа, българските представи за Европа. Представени са теренни антропологически изследвания за българските турци, изселници в Измир и за икономическия растеж и социалния оптимизъм.