facebook

ДепартаментАнтропология

Ловци на умове І. Лекции по антропология. Сборник./Съставители: Пламен Бочков, Орлин Тодоров, НБУ, София, 2002

lovci-1_184x250_fit_478b24840a

Ловци на умове І. Лекции по антропология. Сборник./Съставители: Пламен Бочков, Орлин Тодоров, НБУ, София, 2002

Сборници

В сборника се разглеждат въпроси, свързани с различни области на науката антропология, границите на антропологията с другите науки. Представят се различни изследвания, обединени в разделите “Антропологията тук и тогава”, “Мислене за различието”, “В мрежата на познанието”, “Антропологът в действие”. Изследва се въпросът за различността, срещата с другия, социалната роля на пола, комуникациите и др.