facebook

ДепартаментАнтропология

Преплетените истории на Балканите. Пренос на политически идеологии и инструкции. Том 2

prepleteni-balkani-tom-2_184x250_fit_478b24840a

Преплетените истории на Балканите. Пренос на политически идеологии и инструкции. Том 2

Съставители: Румен Даскалов, Диана Мишкова. НБУ, София, 2014

Научни и учебни издания

Настоящият том разглежда преносите, предимно от Западна Европа и отчасти от Русия - Съветския съюз, и приспособяването на идеи и институции в региона. Началната глава се занимава с дебатите и дискурсите, които различни преноси и заемки предизвикват в приемащите общества. Всички идеологии, разгледани в този том - либерални, социалистически, аграрни, фашистки и комунистически, - кръжат около един централен въпрос: приспособяването на модерността и пътищата на националното развитие. Представени редом една с друга, те разкриват широкия диапазон от дебати за "правилния път", който тези общества да следват в един постоянно променящ се свят, отправящ сериозни предизвикателства към тяхната идентичност, стабилност и дори оцеляване.