facebook

ДепартаментАнтропология

Туризъм и културно наследство

74400-pic-m_184x250_fit_478b24840a

Туризъм и културно наследство

Соня Алексиева, Ирена Бокова.НБУ, София, 2013.

Научни и учебни издания

Книгата представя различни гледни точки към голямата тема, която през последните години промени имиджа на България като туристическа дестинация – културния туризъм. Тя е част от очакванията и на експертите, и на туристите, че потенциалът на страната с предлаганите различни видове културен туризъм може да се превърне в конкурентоспособен продукт на европейския пазар. Целта на книгата е да представи изследвания и анализи, от една страна, а от друга, да даде примери как богатото културно наследство, музеите, културните пейзажи и туристическите атракции на страната, като “видима” част на културата и историята, могат чрез туризма да генерират имидж, разпознаваемост, икономически успех и позитивни социални ефекти на България. Именно чрез тези примери се търсят отго вори на въпросите за комуникирането на фактите при популяризирането на съвременните културни събития;за социализирането на разнообразните културни продукти; за възможното надграждане на променящата се визия на България