facebook

ДепартаментАнтропология

Веда Словена 140 години по-късно

veda-slovena-140-godini-po-kasno_184x250_fit_478b24840a

Веда Словена 140 години по-късно

Пламен Бочков.НБУ, София,2015

Научни и учебни издания

 Книгата представя цялостния аналитичен преглед на столетните спорове около “Веда Словена”, като аргументира новия възможен неин прочит. Търси се смислова и функционална връзка между песните от двата тома на сборника – епическите и обредните, които заедно образуват календарно-ритуален цикъл, посветен на Новата година и на Новото начало изобщо, разбирано както в природен/календарен или стопански план, така и в социален – като посвещаване на новото поколение в ценностите на общностния живот. Според изследователската хипотеза текстовете на сборника разказват “истинската” (фолклорната) история на една общност със сложна съдба, еднакво свързана с предхристиянската основа на българската култура и религиозната митология на християнството, и на исляма.