facebook

ДепартаментАнтропология

Всичко за продан. Консумативната култура в България

kniga_184x250_fit_478b24840a

Всичко за продан. Консумативната култура в България

Евгения Кръстева-Благоева (съставител и редактор) Издателство на НБУ, 2014

Научни и учебни издания

Книгата  е резултат от изследователски проект „Нови потребителски практики в България” на департамент „Антропология” на Нов български университет, финансиран от Фонда за Стратегическо развитие на НБУ. Авторският колектив е изкушен от научното предизвикателство да погледне на съвременния ни споделен начин на живот (който наричаме „култура”) през очите на антрополога – да анализира и осмисли значимите промени, настъпили в българския културен ландшафт през последните 25 години. Емблема на тази трансформация е навлизането на западната консумативна култура в страната. На базата на значителен по обем емпиричен материал – резултат от теренни изследвания – авторите изследват начините, по които глобалните културни послания се вписват и интегрират в местната пост-социалистическа среда. Особен принос на книгата е, че този анализ е направен през перспективата на „малкия човек”, на социалния актьор, за когото консумацията е безгранично поле за избор, но възможностите му да избира често са твърде ограничени.