facebook

ДепартаментАнтропология

Значими имена в антропологията 2. Лекции по антропология/Сътавители: Магдалена Елчинова, Цвете Лазова, НБУ, София, 2006

znachimi-imena-2_184x250_fit_478b24840a

Значими имена в антропологията 2. Лекции по антропология/Сътавители: Магдалена Елчинова, Цвете Лазова, НБУ, София, 2006

Научни и учебни издания

Втората част от това учебно помагало продължава връзката си с лекционния курс "История на антропологията", включен в програма "Антропология". Първата част вече доказа своя потенциал на полезност, тъй като се използва и от други въвеждащи в полето на антропологията курсове. Учебното помагало за първи път организира по-цялостно представяне на антропологията, която има своя собствена история и модел на развитие. Антропологията съществува и се развива в постоянен диалог с други науки. Цялостният поглед към развитието на дисциплината отваря възможности за студентите да подхождат разбиращо към нея, да правят собствен избор на методи, гледни точки и стратегии в собствената си изследователска практика. Обширното поле на антропологията е подходящо за формирането на съвременно мислене у нашите студенти. Това им предоставя възможности както да общуват със свои колеги от целия свят, така и да ползват с лекота нарастващата специализирана литература в тази област. Познаването на историческото развитие на антропологията като контекст за съвременните интелектуални траектории допринася за обмена на знания и умения и извън обхвата на тази дисциплина.