facebook

ДепартаментАнтропология

Актуално

img-0050_678x410_crop_478b24840a
23.03.2017 10:00

Междудепартаментен работен семинар „Пътят на коприната – подкрепа на интердисциплинарно практическо обучение на студенти в професионална среда (Ивайловград, България, и Суфли, Гърция): обсъждане на обучението и подготовка на резултатите“

Корпус 2, зала 20

Организатори:
департаменти „Антропология“, „Дизайн“ и „Кино, реклама и шоубизнес“, „Източни и Средиземноморски изследвания“

Водещи:
доц. д-р Ирена Бокова, гл. ас. д-р Кристина Савов, гл. ас. д-р Ралица Стефанова, проф. Людмил Христов, преп. Христина Янисова

Участници:
студентите, участници в проекта от програми към ФБО и БФ

Дискусия за работата по постигане на следните резултати: В резултат от съвместната работа на студенти от различни програми ще се достигнат до следните резултати:

1. Изработване на концепция за колекция и колекция от коприна от изтъкания плат по студентски разработки;
2. Презентиране на колекция в НБУ, гр. Суфли – Гърция и др.;
3. Изработване на антропологичен филм и фотоси – презентиране в НБУ, гр. Суфли, участие в студентски филмов фестивал;
4. Изработване на скици и презентации от студенти – интериорен дизайн.
5. Подготовка за участие в Празници на коприната – юни 2017 г., Суфли.
6. Езиковата практика и междукултурната комуникация – анализ от студенти майнър „Неоелинистика“.