facebook

ДепартаментАнтропология

Актуално

dsc0079-copy-03-nbu_678x410_crop_478b24840a
18.04.2017 13:00

Междудепартаментен семинар "Градски пространства": Ромски палати в Румъния и Молдова - "етническо произведение"?

Корпус 1, 409 аудитория "Проф. Васил Стоилов" 

 

Организатори:

департамент „Антропология“
департамент "Дизайн"

Лектор:

проф. Франсоа Рюег, университет Фрибур, Швейцария


Водещ:

доц. д-р Ирена Бокова


Дискутанти:

проф. Борис Сергинов, гл. ас. д-р Иво ПоповРомите/ Циганите винаги са били смятани за маргинализирана група, неспособна да излезе от бедността. Образът на тяхното номадско жилище, каруца с тента, възпоризвежда същия стереотип. Вече уседнали те обитават къщи почти винаги в периферията на градовете, които се приема, че са направени недобре, нетрайно и са трудни за обитаване.
Независимо от това, след 90-те години богати Роми/Цигани построиха големи къщи - просторни, истински палати, както ги наричат. Тези сгради контрастират не само с обичaйните им жилища, но и със съседните къщи, обитавани от съседите им. Изградени в центъра на градовете, тези сгради привличат погледите и понякога пораждат социално напрежение.
Моята цел е да анализирам как тези богати Роми/Цигани "предизвикват", се конфронтират със социалните репрезентации за тяхната група и да се опитам да разбера доколко и в каква степен тези палати са типично за групата "производство".


Доц. д–р Ирена Бокова