facebook

ДепартаментАнтропология

Актуално

nbu-cover_678x410_crop_478b24840a
08.02.2017 11:20

Междудепартаментен семинар „Текстилът – технология, изкуство и културно наследство“

Корпус 2, зала 703

Организатори:
департаменти „Изящни изкуства“ и „Дизайн“,
Център по визуална антропология – департамент „Антропология“

Лектор:
Елена Темелкова, Художествена галерия град Перник

Водещ:
доц. д-р Ирена Бокова - департамент „Антропология“

Модератор:
гл. ас. д-р Иво Попов - департамент „Дизайн“

Участници:
Петър Бойчев, директор на Исторически музей Тутракан, Борислав Балушев, арх. Зенита Парапанова (участници в проекта)

Интердисциплинарен поглед към текстила – творчество и технология от страна на департаменти „Изящни изкуства“ и „Дизайн“ и като културно наследство и познание за общности и култури от гледна точка на департамент „Антропология“. Семинарът предвижда дискусия на основата на антропологичен филм за тъкането в Родопите и представяне на съвременни техники и тенденции в текстила от страна на Елена Темелкова.

Елена Темелкова е художник, завършила е специалност „Текстил“ в класа на проф. Марин Върбанов, НХА, с множество участия в български и международни изложби, с богата практика и като технолог; специализира и работи върху коприна; директор на Художествена галерия в Перник; завършва докторантура на самостоятелна подготовка в департамент „Изящни изкуства“, НБУ (март 2017).