facebook

ДепартаментАнтропология

Актуално

1_678x410_crop_478b24840a 2_678x410_crop_478b24840a 10_678x410_crop_478b24840a 13_678x410_crop_478b24840a 3_678x410_crop_478b24840a 15_678x410_crop_478b24840a 16_678x410_crop_478b24840a 4_678x410_crop_478b24840a 5_678x410_crop_478b24840a 6_678x410_crop_478b24840a 8_678x410_crop_478b24840a 9_678x410_crop_478b24840a
19.05.2017 09:52

НБУ присъди на проф. Майк Федърстоун почетното звание „Доктор хонорис кауза“

Предложението е на департаменти "Антрополрогия" и "Философия и социология"

Проф. д-р Пламен Бочков, Ректор на Нов български университет, удостои проф. Майк Федърстоун с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ и му връчи грамота и медал по време на тържествена церемония. Отличието бе присъдено на проф. Федърстоун заради заслугите му в областта на социологията и социалните науки и заради помощта му за развитието на Нов български университет. Академичното му слово бе на тема „Формиране на живота и справяне с дилемите на остаряването“.

 

Проф. Георги Фотев, д.н., член на Настоятелството на НБУ и преподавател от департамент „Философия и социология“, представи проф. Федърстоун като акцентира върху някои от основните му постижения по време на научната му дейност. „Няколко големи теми занимават Майк Федърстоун в неговия творчески път. Във  всяка от тях той има приноси с непреходно значение“, сподели проф. Фотев. Той насочи вниманието на присъстващите към факта, че „Големите и сериозни имена на пост-модерната социология и пост-модерната мисъл изобщо, между които е Майк Федърстоун, хвърлиха светлина върху постмодерната епоха, която не може да се опише и разбере в термините на модерната епоха“. Проф. Фотев завърши представянето на проф. Федърстоун с думите: „Уважаеми професор Майк Федърстоун Вие сте завинаги доктор хонорис кауза на един необикновен, европейски по своя дух и благородни амбиции университет. Мисията на Нов български университет от неговото създаване след краха на мракобесната тоталитарно-комунистическа система е вдъхновяваща“.

 

Водещ на церемонията бе доц. д-р Евгения Благоева, която аргументира избора на департамент „Антропология“ да предложи проф. Федърстоун за удостояване с почетното звание и изтъкна личните и професионалните му умения и постижения.

 

Всепризнат е приносът му в задълбоченото и едновременно с това атрактивно изследване на особеностите на съвременната консумативна култура, която според него е хедонистична, т.е. той поставя в центъра на всичко търсенето на удоволствие. Други основни теми в публикациите му са социалната и културната теория, тялото, глобалната култура и формирането на знание, остаряването и жизнения цикъл, любовта и еротиката в консумативната култура, отъждествяването на индивида с автомобила му, дигиталната култура. М. Федърстоун е професор по социология в университета Голдсмитс, Лондон. Преди това е бил професор по социология и медии в Университета Нотингам Трент. Преподавал е също в университети в Барселона, Женева, Киото, Сао Пауло, Токио и Ванкувър. Основател и главен редактор е на списанията „Теория, култура и общество“ (“Theory, Culture & Society”, 1982 -), „Тяло и общество“ (“Body & Society”, 1995-), издава поредицата „Теория, култура и общество“ („Theory, Culture & Society Book Series”, 1990 -). Изследванията на проф. Федърстоун са преведени на 16 езика и ценени не само в академичните среди, но също така и от специалистите, занимаващи се с реклама, маркетинг, дизайн и др. Проф. Федърстоун е канен като водещ лектор в редица международни конференции в изброените научни области.   

   

 

Научният принос на проф. Федърстоун е свързан с основните му публикации, между които са две самостоятелни книги, една книга в съавторство, съставителство на шест издания, съвместно съставителство на още девет книги. Освен това е автор на многобройни статии в реферирани международни научни издания и сборници с публикации. Безспорно най-голямо теоретично влияние има книгата му „Консумативна култура и постмодернизъм“ от 1991 г., второ, преработено и допълнено издание от 2007 г. Книгата е преведена на 11 езика (вече 12 с изданието на български език от Издателството на НБУ) и често се посочва като най-цитираната книга от времето на излизането й до днес (Google Scholar Citations регистрира 6251 цитирания само на английските издания и 2228 на испаноезичното издание; други негови книги и статии също бележат много висок индекс на цитиранията: осем публикации са с по над 1000 цитирания, други 38 – с по над 100 цитирания). Тази непълна справка за цитиранията на трудовете на проф. Майк Федърстоун сама по себе си е показател за влиятелността на автора в сферата на социалните науки и в цитираните по-горе области на интерес. С висок престиж и популярност се ползват и списанията, както и издателската поредица, чийто основател и главен редактор е проф. Федърстоун.

 

Научната му дейност включва още инициирането и осъществяването на поредица от международни изследователски проекти, подкрепени от известни университети и международни фондации. Проф. Майк Федърстоун е и организатор на големи международни конференции, за които името му е привлякло финансиране от различни спонсориращи организации. В преподавателската си дейност, освен като лектор проф. Федърстоун се изявява и като научен ръководител на десетина докторанти, както и на магистърски дипломни работи.

 

Контактите на проф. Майк Федърстоун с Нов български университет са отскоро, но за сметка на това изпълнени с доброжелателност от страна на световноизвестния учен и желание за развиване на съвместната работа в бъдеще.

 

На 23 април 2015 г. в Галерия Униарт на НБУ проф. Федърстоун връчи на проф. д-р Пламен Бочков, Ректор на НБУ, дарение от 160 тома книги, което съдържа пълната поредица на световноизвестното списание „Theory, Culture & Society”, оценено като най-влиятелното реферирано списание за културни изследвания в света;  пълната колекция на списание „Body & Society”, както и 40 научни монографии, публикувани в поредицата „Theory, Culture & Society”. Професорът не само дари тези книги на НБУ, но и ги  транспортира за своя сметка чрез курирерска фирма от Лондон до София. С този негов безпрецедентен жест на дарителство НБУ се превърна в единственият научен център в България, а и на Балканите, който разполага с пълната поредица от тези значими издания. Същата вечер той откри международната научна конференция “Нови потребителски практики на XXI век: антропологични перспективи» , организирана от департамент „Антропология“ на НБУ с встъпителна лекция на тема „Множествено бъдеще на консумативната култура – мечти и последици” с превод на български език. Конференцията привлече широк кръг от участници и гости от цяла България и от чужбина като несъмнено името на водещия лектор изигра основна роля за този повишен интерес. Водят се преговори с няколко чуждестранни издателства за евентуалното публикуване на материалите от конференцията в том на английски език под работното заглавие “Approaching Consumer Culture: Southeast European and Asian Perspectives”.

 

С решение на ръководството на НБУ основополагащият труд на проф. М. Федърстоун „Консумативна култура и постмодернизъм“ беше преведен на български език от доц. д-р Евгения Кръстева-Благоева и гл. ас. д-р Росица Генчева от департамент „Антропология“ и след редакторската намеса на проф. Кольо Коев от департамент „Философия и социология“ бе предаден за публикуване в Издателството на НБУ. След тържествената церемония проф. Федърстоун бе гост на Център за книгата, където заедно с доц. д-р Евгения Благоева и проф. Кольо Коев, д.с.н., представи труда си. Книгата му се радва на голям интерес, а като доказателство за високата й стойност са коментари на известни личности като Зигмунд Бауман, който казва, че „Многобройните читатели, които искат да узнаят повече за света, в който живеят, ще открият в тази книга богато и прецизно описание на своя всекидневен живот..., на радостите и тъгите на съвременния консуматор.“

 

Изброеното дотук, както и продължаващото сътрудничество с проф. Майк Федърстоун са основание за преподавателите от департаменти „Антропология“ и „Философия и социология“ да се обединят около предложението за присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза на Нов български университет“ на проф. Майк Федърстоун.