facebook

ДепартаментАнтропология

Актуално

dsc-4586_678x410_crop_478b24840a
17.12.2015 16:20

Паралелни пътешествия: Курт Бизалски между антропологията, литературата и цензурата

В рамките на семинар „Антропологични четения“

Корпус 2, зала 304

Организатор:
департамент „Антропология“

Лектор:
гл. ас. д-р Росица Генчева

Семинарът е базиран върху статията за сп. „Българска етнология“, озаглавена „Българска мозайка“, приета за печат през юли 2015 г., която предстои да излезе.