facebook

ДепартаментАнтропология

Актуално

veda-slovena_678x410_crop_478b24840a
19.10.2015 18:00

Представянето на книгата на доц. д-р Пламен Бочков „Веда Словена – 140 години по-късно“

Зала 19 на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН - ул. „Московска“ 6A

Организатори:
департамент „Антропология“
Издателски център 

Заповядайте на представянето на книгата на доц. д-р Пламен Бочков „Веда Словена – 140 години по-късно“ на 19 октомври (понеделник) от 18:00 ч. в зала 19 на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН.

Книгата прави аналитичен преглед на столетните спорове около „Веда Словена“ и предлага съвременен прочит на този сборник от гледна точка на културния контекст, обграждащ неговата поява. Въз основа на богат корпус от архивни материали от времето на Ст. Векович до днес е представено функционалното и смислово единство на двата тома на сборника и е изведена хипотезата, че те „разказват“ фолклорната история на една общност със сложна съдба, еднакво свързана с предхристиянската основа на българската култура и религиозната митология на християнството и исляма.


Доц. д-р Пламен Бочков е ректор на Нов български универтситет. Научната му кариера е свързана с департамент „Антропология“ на НБУ и със секция „Теория на фолклора“ в Института за фолклор при БАН. Автор е на книгите „Непознатият юнак“ (1994), „Увод във фолклорната култура“ (2002) и „Ние и другите. Студии по етнология“ (2009). Професионалните му интереси са свързани с изследване на юнашкия епос и фолклорната история, миграции и културна идентичност, етнични общности и култури.