facebook

ДепартаментАнтропология

Актуално

dsc0160-copy_678x410_crop_478b24840a
06.01.2016 11:30

Публичен научен форум по конкурс за избор на „професор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (фолклористика)

Корпус 1, зала 20

Организатор:
департамент „Антропология“

Кандидат:
доц. д-р Пламен Бочков