facebook

ДепартаментАнтропология

Актуално

teshovo_678x410_crop_478b24840a
10.12.2015 16:20

Ритуал за здраве в храма на село Тешово

В рамките на семинар „Антропологични четения“

Корпус 2, зала 304

Организатор:
департамент „Антропология”

Водещ:
гл. ас. д-р Владимир Димитров, департамент „Изкуствознание и история на културата“

Модератор:
доц. д-р Магдалена Елчинова


В рамките на семинара ще бъдат представени необичайни ритуални практики за здраве изпълнявани в храма „Св. Димитър“ в с. Тешово. Практиките ще бъдат поставени в контекста на изкуството от епохата на Късното Българско възраждане.
Гл. ас. д-р Владимир Димитров е изкуствовед, сециализирал в областта на Българското възраждане, Иконографията и Опазване на културното наследство. Автор на монографията „Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство“.

Снимка: teshovo.com