facebook

ДепартаментАнтропология

Актуално

img-0045_678x410_crop_478b24840a
11.10.2021 18:00

Ритуали на близост в ситуация на Covid–19

В рамките на семинар „Антропологични изследвания“

Корпус 1, зала 20

Организатор:
департамент „Антропология“

Лектор:
проф. Ив Уинкин – Университет в Лиеж, Франция

Модератори:
проф. д-р Васил Гарнизов,
д-р Людмил Дуриданов

Участници:
изследователи, преподаватели, студенти, специалисти от музеи и др.


Сбирка от семинар „Антропологични четения“ е с гост лектор почетен професор и професора на университетите във Франция (най-високата длъжност) Ив Уинкин. Той ще представи свое изследване по актуална и значима тема „Ритуали на близост в ситуация на Covid-19“ (на английски език). Периодът на епидемията Covid-19 оказа сериозно въздействие върху начина на живот на обществата в различни региони и промени утвърдени и възприемани като статукво начини на общуване. Интересът на изследователя е насочен както към ритуали от всекидневието (профанни ритуали), така и свързани със специални събития (сакрални ритуали).


Професор Ив Уинкин е световно известен като един от водещите антрополози по антропология на комуникациите, трансформация на ритуалното в съвременния свят, изследване и прилагане на концепциите на Е. Гофман в теренните изследвания и тяхната интерпретация.

Той е сред водещите имена в антропологията във Франция и Белгия, с множество публикации и издания на книги в англоезичните страни, дългогодишен професор в един от университетите с най-висок рейтинг (Екол нормал сюперийор - Лион), университета в Лиеж, Белгия, дългогодишен директор и професионалист в сферата на музеите, с много богат административен опит като водещ изследовател и др.

Неговото участие в семинар в НБУ ще привлече вниманието отново към университета и ще даде възможност на преподаватели и студенти да се включат в интересна дискусия.

Семинарът има научен характер, защото представя значим науен проблем, но и образователен характер, тъй като е насочен към познание за изследване и споделяне на резултати